17 mei 2022

Disclaimer

De informatie op deze website, in de e-nieuwsbrieven en social media van Stichting I Love My Back wordt met grote zorg samengesteld door Stichting I Love My Back. Het copyright van alle gebruikte teksten en de meeste beelden op www.ilovemyback.nl, in de e-nieuwsbrieven en social media behoort aan Stichting I Love My Back. Deze mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting I Love My Back niet worden gekopieerd of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd.

Op de huisstijl van Stichting I Love My Back rust een auteursrecht en een gebruiksrecht van Stichting I Love My Back. De huisstijl mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming gebruikt en/of toegepast worden. Ook is het niet toegestaan om het logo van Stichting I Love My Back na te maken, opnieuw te construeren of zelf een nieuwe variant van het logo te maken, tenzij u dit als opdracht is gegeven door Stichting I Love My Back. Voor meer informatie over de huisstijl kunt u contact opnemen met met de afdeling Communicatie.

Stichting I Love My Back is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, onze nieuwsbrieven en social media. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting I Love My Back streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.

De op deze website aangeboden informatie kan nooit de functie van een arts, in welke hoedanigheid dan ook, overnemen. Voor persoonlijke, medische vragen verwijzen wij u dan ook altijd naar uw (huis)arts. We hopen wel dat de hier geboden informatie u verder helpt, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een gesprek met uw behandelend arts.

Stichting I Love My Back mag tekst en vorm van door derden aangeboden informatie voor haar website en e-nieuwsbrieven naar eigen inzicht wijzigen en behoudt zich het recht voor aangeboden informatie niet te plaatsen.

Stichting I Love My Back is niet verantwoordelijk voor de informatie op websites waarnaar op www.ilovemyback.nl en in de e-nieuwsbrieven wordt verwezen.